Injectoren: storingen opsporen en herstellen

In moderne motoren spelen injectoren een essentiële rol om vermogen, zuinig verbruik en lage emissiewaarden te verzekeren. Slecht werkende injectoren kunnen ernstige motorschade veroorzaken.
Daarom is het zo belangrijk dat een defecte injector snel wordt gedetecteerd en vervangen. Hierbij spelen (Bosch Car Service) garages een cruciale rol.

Basisvereisten voor een injectordiagnose

 • De motor moet mechanisch (vb. compressie) en elektronisch
  (onstekeingssuteem) in orde zijn en werken
 • Het inlaatsysteem moet lekvrij zijn d.w.z. geen valse of
  ongemeten lucht aanzuigen.

Elektrische storingen

Elektrische storingen in injectoren resulteren meestal in de uitval van een cilinder en een haperende motor.

Ooorzaken

 • Defecte spoel
 • Kortsluiting of beschadeging in de aansluitkabels
 • Gecorrodeerde aansluitingen of losse contacten

Elektrische storingen kunt u van de foutcode uitlezen met een dagnosetester of zichtbaar maken met een oscilloscoop.

Mechanische fouten
Mechanische fouten zijn niet altijd makkelijjk te herkennen. Meestal resulteren ze in het onregelmatig lopen van de motor, slechte gaspedaalrespons of zelfs uitval van de cilinder. Dit kan op zijn beurt hogere emissiewaarden tot gevolg hebben.

Oorzaken:

 • Lekkende injector(en)
 • Verkeerde verstuiverbeeld (spuitpatroon)
 • Onregelmatige verstuiving of flow door de injectoren